ANUNCI SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE OBRA DE “RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN VICENTE FERRER” (IFS 2017).
15/01/2018

ANUNCI

 

Es posa en públic coneixement de conformitat amb allò establert a l'article 151.4 i 154.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la següent contractació:

 

OBJECTE DEL CONTRATE: RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN VICENTE FERRER (IFS 2017), CO PNSP 3/2017

 

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: Negociat sense publicitat.

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:  

 

Base Imposable: 43.977,93 euros.

 

IVA: 9.235,36 euros.

 

Total: 53.213,29 euros.

 

ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ CONTRACTE: Decret d’alcaldia 3/18, de 10 de gener de 2018.

 

CONTRACTISTA: AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.U.

 

IMPORT: 43.977,93 euros. IVA: 9.235,36 euros. Total: 53.213,29.

 

DATA FORMALITZACIÓ: 11 de gener de 2018.

 

 

En Albalat dels Tarongers, 15 de gener de 2018

Maite Pérez Furió, Alcaldessa

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31