BASES PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS PER A LA MANCOMUNITAT DE LA BARONIA I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, SISTEMÀTICAMENT DE CONCURS OPOSICIÓ

//BASES PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS PER A LA MANCOMUNITAT DE LA BARONIA I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, SISTEMÀTICAMENT DE CONCURS OPOSICIÓ