Portal de Transparencia

/Portal de Transparencia
Portal de Transparencia2019-03-06T11:48:53+02:00

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Económica - Jurídica - Institucional y organizativa

ECONÓMICA

JURÍDICA

INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA

MAITE PÉREZ FURIÓ

05/03/2019 Libro «La parròquia María Madre de la Iglesia, eix i vertebració del barri», obsequio el 05/03/2019, de D. Juan Guillermo Valls Bonet