Aquesta actuació sorgeix amb la finalitat d’estalviar energia, disminuir la resplendor lluminosa nocturna i limitar la llum molesta a unes certes hores de la nit, havent de reduir el nivell d’il·luminació en les instal·lacions d’enllumenat viari, enllumenat específic, enllumenat ornamental i enllumenat de senyals i anuncis lluminosos, amb potència instal·lada superior a 5 Kw.

L’actuació es concep com una modificació de la xarxa existent d’enllumenat públic, reunint les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent.

L’actuació rep el suport financer de l’IVACE.