Notícies

/Notícies
Notícies2018-11-29T07:56:11+00:00

Procés de selecció i borsa de treball per a un lloc d’arquitecte i un altre d’enginyer tècnic agrícola

Convocatòria i bases que regiràn el procés de selecció de personal per al seu nombrament interí en el lloc d'arquitecte i enginyer per a l'execució del programa de carácter temporal i creació de borsa de treball Boletín Oficial de la Provincia de Valencia  BASES SELECCIÓ ARQUITECTE I TÈCNIC rectificades AVÍS [...]

1 març, 2019|Categories: Sin categorizar|0 Comments

Selecció i borsa de treball de gestor cultural

Consulta açí els resultats: Acta de baremació Convocatòria i bases que regiran el procés de selecció de personal laboral temporal per mitjà de contracte laboral temporal a temps parcial, per a un lloc de gestor cultural, així com la constitució d'una borsa de treball, per mitjà del sistema de concurs de [...]

15 febrer, 2019|Categories: Sin categorizar|0 Comments

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DE LA C/ LLARG; FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857)” (PASS 8/18)

Es posa en coneixement la licitació del contracte d'obres  “SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DE LA C/ LLARG; FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857)” (PASS 8/18). Es podrà descarregar la documentació associada al procés en https://contrataciondelestado.es   MEMÒRIA I PLEC DE CONDICIONS TÉCNIC I ADMINISTRATIVES PLEC CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUADRE RESUM

10 gener, 2019|Categories: Sin categorizar|0 Comments

LICITACIÓ CONTRACTE D’OBRES PER AL “CONDICIONAMENT DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA” (PASS 9/18)

Es posa en coneixement la licitació del contracte d'obres “CONDICIONAMENT DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA” (PASS 9/18). Es podrà descarregar la documentació associada al procés en https://contrataciondelestado.es   QUADRE RESUM PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES GENERALS PLEC CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS MEMÒRIA VALORADA

10 gener, 2019|Categories: Sin categorizar|0 Comments