EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS TARONGERS SOBRE DEROGACIÓ DE TAXA I IMPOSICIÓ I ORDENACION DE PREU PUBLIQUE PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PISCINA

Ordenança reguladora preu públic per l’ús de les instalaciones esportives i piscina

Avocació competències estat d’alarma

Consulta pública de l’esborrany del Pla de Movilitat Urbana Sostenible: