El riu vertebra tota la Baronia i a Albalat li suposa un límit natural al creixement urbà cap al sud, però alhora actua com a eix d’unió entre el nucli històric i la Calderona. La creació del Jardí del Riu va ser una manera de bastir una continuïtat de la zona urbana amb el riu, creant el major espai verd de la població i connectant per la part més propera al riu el Pont de Mascarós amb el Pla del Molí, i unint a la zona de jardí la d’activitats culturals, mitjançant l’escenari.

The river crosses the entire Baronia and in Albalat it is a natural limit to urban growth to the south, but at the same time acts as an axis of union between the historic center and the Calderona. The planification of the Jardí del Riu was a way of creating a continuity of the urban area with the river, placing the largest green space of the village and connecting the Pont de Mascaros with the Pla del Molí closer to the river, and linking the garden area with that of cultural activities, through the stage.

La rivière traverse toute la Baronnie et, à Albalat, elle constitue une limite naturelle à la croissance urbaine au sud, mais agit en même temps comme un axe d’union entre le centre historique et la Calderona.
La planification du Jardí del Riu était un moyen de créer une continuité de la zone urbaine avec la rivière, en plaçant le plus grand espace vert du village et reliant le Pont de Mascarós avec le Pla del Molí plus près de la rivière, et reliant le jardin avec celui des activités culturelles, à travers la scène.
Patrimonio y Cultura