30/04/2024

L’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers ha donat per finalitzades les obres compreses en el Programa Reacciona 2022, Gestió Forestal Sostenible, de l’Excma. Diputació de València (Àrea de Medi Ambient) en les modalitats A.1.2, B.1.4 i B.2.4. L’import total de la subvenció ascendix a 54.322,55 €(incloent la modalitat A.2.5, sense finalitzar), s’han invertit en les següents actuacions:

 

  • A.1.2: Treballs de silvicultura en faixes perimetrals en la interfície urbana-forestal paratge “La *Muntanyeta” Import: 13.229,83 €.

Vídeo dels treballs realitzats:

 

  • B.1.4: Treballs de silvicultura en faixes auxiliars en la interfície urbana-forestal “Els Terrers” Import: 18.922,38 €.

Vídeo dels treballs realitzats:

 

 

  • B.2.4: Compra de maquinària forestal: tractor desbrozador. Import: 12.614,92 €.

Imatges