Les actuacions dutes a terme gràcies a les ajudes en Gestió Forestal Sostenible de la Diputació de València, inclouen millores en el Camí “Corrals de Comediana” i manteniment de línies de defensa, punts estratègics de gestió, desbrossament, poda i clareos en el terme municipal d’Albalat dels Tarongers.

S’han iniciat ja algunes de las actuacions del pla “GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021” , incloses en el Pla Reacciona i subvencionades per la Diputació de València.

L’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers, de conformitat amb el que estableixen les bases de la subvenció “Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals”, té previst escometre els següents treballs:

Finalitat Descripció de l’actuació Unitats Preu unitariou Cost de l’actuació Subvenció sol.licitada
A.1.1 Llosa de formigó “ Camí Corrales Comediana”

Ref. cadastral 46010A014090290000EE

432,12 m² 32,63 €/m² 14.100,13 € 14.100,13 €
A.2.5 Inversions àrea recreativa.

Ref. cadastral 46010A007002200000EO

Senyalització d’hidrants

9.400,09 €
B.1.4 Manteniment línies de defensa.

Punts estratègics gestió.

Desbrossament, poda i aclarides

Ref. cadastral 46010A017000260000EX

2,44 Ha 5.276,82 €/Ha 12.875,45 € 12.875,45 €
B.2.1 Adequació paellero existent

Ref. cadastral 46010A005001880000EA

1 8.583,63 € 8.583,63 € 8.583,63 €