Informem que a partir de l’1 de setembre de 2020 l’Agència Estatal d’Administració Tributària començarà a remetre els rebuts corresponents a l’Impost sobre Activitats Econòmiques 2020. Els interessats subjectes al pagament podran consultar el padró en les oficines de l’Ajuntament, d’11 a 13 h. o  telefònicament mitjançant acreditació.