S’ha posat al cobrament, de l’1 de març al 3 de maig, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 2021. En el següent enllaç podran obtindre més informació:

AVIS Pagament IVTM 2021