CONSULTA PÚBLICA AMB CARÀCTER PREVI A LA REDACCIÓ DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT CONSISTENT EN PLA ESPECIAL DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL EN SÒL NO URBANITZABLE, ÀMBIT ¨LA PINEDA¨

 

Per a accedir a l’arxiu punxa ací —-> CONSULTA PÚBLICA AMB CARÀCTER PREVI A LA REDACCIÓ DE L’INSTRUMENT DE PLANEJAMENT CONSISTENT EN PLA ESPECIAL DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL EN SÒL NO URBANITZABLE, ÀMBIT ¨LA PINEDA¨