Anunci d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de l’aprofitament de caça. Consulta ací