S’informa a tots els proveïdors d’aquest ajuntament que en compliment de la legislació, a partir de l’1 de juliol de 2019 ja no es podràn presentar factures en finestreta ni per correu electrònic, totes hauran de presentar-se a través de la plataforma FACE o la seu electrònica de l’ajuntament a l’enllaç: https://albalatdelstarongers.sedelectronica.es/e-invoice.1

Es prega prenguen les mesures oportunes per a complir-ho.