S’obri el termini per a la inscripció a l’escoleta d’estiu 2022.
Els/Les interessats/es hauran de passar-se per l’Ajuntament per a emplenar el full d’inscripció.