Per a sol·licitar un fraccionament els contribuents han d’estar en possessió de certificat digital i accedir a la seu electrònica a través del següent enllaç: