L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament d’Albalat *dels una subvenció per import de 53.587,02 euros per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals dins de la qual es realitzaran diferents actuacions i l’adquisició de maquinària dins de les següents modalitats:

Modalitat A. Treballs de conservació, manteniment i aprofitament forestal

-Modalitat A.1.2. Treballs de silvicultura “Paratge la *Muntanyeta”, subvenció concedida: 13.229,83€

-Modalitat A.2.5.  Inversions en àrees *recreatives: mobiliari i *carteleria “Pic de l’Aguila” i “*Morró”, subvenció concedida: 8.819,89 euros.

Modalitat B. Actuacions de prevenció d’incendis forestals:

-Modalitat B.1.4. Treballs de silvicultura en faixes auxiliars en la interfície urbana forestal en el paratge denominat “*Els *Terrers”, subvenció concedida: 19.363,70 €

-Modalitat B.2.4. Tractor *desbrozador, subvenció concedida: 12.909,13€