GESTIÓ FORESTAL 2022 – Modalitat A.1.2

Gestió forestal i prevenció d’incendis – Fase execució

 

5 de febrer de 2024

Albalat dels Tarongers, beneficiària d’una subvenció de la Diputació de València per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals REACCIONA 2022 inicia les actuacions silvícoles d’ajuda i generació de cicles ecosistèmics i restauració del potencial forestal, consistents en aclarida, poda i trituració de les restes generades. Les parcel·les objecte dels treballs són les següents:

  • 46010A007002050000EB
  • 46010A007002200000EO
  • Polígon 7 parcela 212

 

La zona afectada presentava el següent estat abans d’escometre els treballs:

 

El termini d’execució aproximat és de 30 dies.

Pressupost total: 12.263,69€

Import subvencionat pel AREA DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: 13.229,83€