Gestió Forestal 2022 – Modalitat B.1.4

“Manteniment de línies defensa contra incendis forestals i eliminació de restes” – Fase execució

 

4 de març de 2024

Albalat dels Tarongers, beneficiària d’una subvenció de la Diputació de València per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals REACCIONA 2022 inicia les actuacions silvícoles en faixes auxiliars de la interfície urbana-forestal ELS TERRERS consistents en aclarida, poda, desbrossament, saca de fusta i trituració de les restes generades.

Les parcel·les compreses en l’àrea d’actuació són les següents:

46010A001004130000EY

46010A001002550000EG

46010A001004520000EL

46010A001005410000EB

46010A001005550000ER

46010A001001010000ET

46010A001004530000ET

46010A001000870000EU

46010A001000850000ES

46010A001004120000EB

46010A001000780000EX

46010A001000740000EO

46010A001000720000EF

46010A001000680000ET

46010A001000650000EQ

 

La zona afectada presenta el següent estat abans d’escometre els treballs:

 

 

 

El termini d’execució aproximat és de 30 dies.

Pressupost total: 18.922,38€

Import subvencionat pel *AREA DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: 19.363,70€