Publicitat de l’actuació en els paellers, subvencionada per la Diputació de Valencia