L’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers ha rebut una subvenció de concessió directa per a finançar la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han de pagar pels serveis del Consorci de prevenció i extinció d’incendis i salvament de la província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l’exercici 2023 per l’import de 7.415,82 €.