Per part de l’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers, en col·laboració amb la Diputació de València s’ha redactat un Pla d’Igualtat entre homes i dones per al municipi.
Amb això, avancem cap a una societat i unes institucions més justes i igualitàries, amb l’objectiu d’erradicar estereotips, desigualtats i situacions de violència de gènere.
Pròximament estarà el text disponible per a consulta.