PLA ALTERNATIU DE TRANSPORT PER CARRETERA DAVANT LES OBRES EN LA INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA DE LA LÍNIA SAGUNT TERUEL ZARAGOZA

//PLA ALTERNATIU DE TRANSPORT PER CARRETERA DAVANT LES OBRES EN LA INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA DE LA LÍNIA SAGUNT TERUEL ZARAGOZA