“Remodelació i adequació planta d’osmosi en el municipi d’Albalat dels Tarongers”

Projecte realitzat amb l’ajuda de Diputació de València acollit a la subvenció per a implantar actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral del aigua.