SUBVENCIÓ PER A REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES 2019

//SUBVENCIÓ PER A REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES 2019