Consulta açí els resultats: Acta de baremació

Convocatòria i bases que regiran el procés de selecció de personal laboral temporal per mitjà de contracte laboral temporal a temps parcial, per a un lloc de gestor cultural, així com la constitució d’una borsa de treball, per mitjà del sistema de concurs de mèrits. Més informació clic açí